Felix Hoffmann (1911-1975)

Zurück zur Liste

Paar über Früchteschale

Schweiz, Aaarau, Felix Hoffmann, 1940
Signiert - Eigenhändige Arbeit des Künstlers

48 x 41 cm
Polychrome Hütten- und Überfanggläser, mit Schwarzlot bemalt

Print

Contact us

Biografie Felix Hoffmann